Việt Nam có thể phải chịu tác động của biến đổi khí hậu từ năm 2020

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay công bố một nghiên cứu mới nhận định, Việt Nam có thể sớm chịu tác động của biến đổi khí hậu ngay từ năm 2020.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146424&sub=127&top=39