Việt Nam có thể là nước Đông Nam Á đầu tiên dùng điện hạt nhân

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tờ “Thời báo châu Á” dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng, so với các nước khác trong khu vực cũng đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân như In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a, Việt Nam vẫn được coi là nước có nhiều cơ hội và khả năng nhất trong việc khai thác năng lượng hạt nhân...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.36042.qdnd