Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực tại COP27

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    509 liên quanGốc

    Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) do Ai Cập đăng cai tổ chức đang gấp rút hoàn thành những công việc then chốt. Tham gia Hội nghị lần này, Đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực và được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia tích cực và có trách nhiệm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-co-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tai-cop27-60215.htm