Việt Nam có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đó là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC) tại bản báo cáo Môi trường kinh doanh, công bố hôm qua 26.9 tại Hà Nội.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/9/27/210309.tno