Việt Nam có mặt trong "Di sản múa rối châu Á"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ 16/1, các nghệ sỹ của Nhà hát múa rối Trung ương sẽ sang Mianma tham dự Liên hoan nghệ thuật ASEAN+3 mang tên "Di sản múa rối châu Á".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=37185