Việt Nam có 9 giống gạo thơm được miễn thuế sang EU

Trong khuôn khổ thực thi Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) , hiện Việt Nam có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang EU nhưng chưa có 2 giống gạo thơm ST24 và ST25.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-co-9-giong-gao-thom-duoc-mien-thue-sang-eu-118126.htm