Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm cúm lợn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch xâm nhập và lây lan tại Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=145046