Việt Nam chi hơn 8,2 tỉ USD để trả nợ trong vòng gần 10 tháng

Trong tháng 10.2016, Việt Nam đã chi 5.504 tỉ đồng để trả nợ. Lũy kế đến ngày 25.10.2016, tổng giá trị chi trả nợ của Chính phủ là 183.718 tỉ đồng, tương đương khoảng 8,26 tỉ USD.

Việt Nam chi hơn 8,2 tỉ USD để trả nợ trong vòng gần 10 tháng - Ảnh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đây là số liệu nằm trong Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 10 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 11.2016 mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Theo đó, về thu ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10.2016, thu ngân sách ước đạt 102.700 tỉ đồng, lũy kế thu 10 tháng đạt 821.000 đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 10.2016 ước đạt 83.450 tỉ đồng, tăng 70,6% so tháng trước. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663.000 tỉ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.

Bộ Tài chính cho biết, các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như: thu phí, lệ phí; thu khác ngân sách; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp .

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 10.2016 ước đạt 2.600 tỉ đồng, lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32.4600 tỉ đồng, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 122.260 tỉ đồng, bằng 71,1% dự toán năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 10.2016 ước đạt 110.000 tỉ đồng; lũy kế chi 10 tháng đạt 980.500 tỉ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.

Đáng lưu ý, trong các khoản chi ngân sách thì chi trả nợ và viện trợ tháng 10.2016 đạt 13.600 tỉ đồng, trong đó chi trả nợ là 5.504 tỉ đồng.

Lũy kế đến 25.10.2016 tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỉ đồng (khoảng 8,26 tỉ USD), trong đó nợ trong nước là 144.813 tỉ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỉ đồng.

Chi đầu tư phát triển tháng 10.2016 đạt 24.340 tỉ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163.200 tỉ đồng, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính trong tháng 10.2016 đạt 70.570 tỉ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 679.900 tỉ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi ngân sách ước 10 tháng là 159.500 tỉ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 10.2016 Việt Nam đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá 14,1 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm đã ký kết 32 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.

Về công tác giải ngân, trong tháng 10.2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 394 triệu USD tương đương 6.074 tỉ đồng.

Lũy kế đến 25.10.2016, đã giải ngân 2.916 triệu USD tương đương 63.829 tỉ đồng (đạt 64% so với kế hoạch cả năm).

Duyên Duyên