Việt Nam chỉ còn khoảng 20 cá thể hổ ngoài tự nhiên

Theo thông tin từ Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Việt Nam chỉ còn khoảng 20 cá thể hổ Đông Dương sống ngoài tự nhiên.

Tại Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển động, thực vật hoang dã bất hợp phát tại Việt Nam", Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cũng cho rằng, nhiều khả năng loài hổ này sẽ biến mất hoàn toàn tại Việt Nam, tương tự như loài tê giác một sừng trước đây.

Cơ quan này không đưa ra báo cáo cụ thể quá trình điều tra. Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam, tại thời điểm năm 2010, số lượng hổ sống ngoài tự nhiên ở Việt Nam cũng chỉ còn khoảng 30 cá thể.

Việc suy giảm nhanh chóng số lượng các loại động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam chủ yếu do hai nguyên nhân: nạn buôn bán săn bắn trái phép và do vùng sinh tồn của các loài này đang ngày càng bị thu hẹp.