Việt Nam cất cánh bằng bản lĩnh

  1 liên quanGốc

  Hơn sáu năm trước, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của nhiều người về vai trò, vị trí của văn hóa, di sản và các giá trị truyền thống khi khẳng định:

  Lễ hội đua ghe Ngo luôn thu hút sự tham gia của cộng đồng

  Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Và hơn sáu năm qua, cùng với sự ổn định và phát triển của đất nước, văn hóa đã và đang thực sự được nâng tầm; di sản và các giá trị truyền thống cũng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng cũng như vị trí trong sự phát triển bền vững của Việt Nam.

  Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân bởi niềm tin và kỳ vọng ngày càng tăng; khát vọng về một nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, văn minh ngày càng mãnh liệt. Nhất là khi nước ta đã vững vàng vượt qua một năm đầy sóng gió, thử thách để trở thành một tấm gương điển hình bởi vừa khống chế thành công đại dịch Covid-19, vừa ổn định phát triển kinh tế.

  Với những người làm văn hóa, ước mong ấy càng cháy bỏng vì chúng tôi xem đây là cơ hội để Việt Nam cất cánh bằng chính bản lĩnh và các giá trị mà chúng ta đang có, những giá trị đã được hun đúc, thử thách qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; những giá trị mà các bậc tiền nhân đã nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ con cháu ngày nay.

  Đó là văn hóa, là di sản và các giá trị truyền thống của người Việt Nam.

  Chúng tôi bày tỏ mong muốn Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách chiến lược về văn hóa; tiếp tục và nâng cao hơn nữa tinh thần của Nghị quyết số 33, để văn hóa không chỉ là mục tiêu, là động lực mà còn thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho quốc dân trong thời kỳ mới. Thế giới ngày càng phẳng, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với nhân loại, cũng chính vì thế, văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Văn hóa sẽ là tiêu chí để nhận diện, để định vị Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bởi vậy, văn hóa phải được thực sự đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội; phải được nhìn nhận đúng vai trò để được quan tâm đầu tư cả về chính sách, cơ chế, nguồn lực và con người.

  Không thể có một nền văn hóa phát triển ngang tầm như chúng ta mong muốn nếu không được đầu tư một cách xứng đáng. Không thể có một nền văn hóa phát triển rực rỡ nếu không có những con người tâm huyết, tài hoa xuất chúng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản… Và các giá trị di sản truyền thống cũng không thể thăng hoa nếu không được quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị.

  Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, hy vọng và mong chờ vào Đại hội Đảng lần này. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội với niềm tin sắt son và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn; tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới!

  TS PHAN THANH HẢI

  (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia)

   Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/36953/viet-nam-cat-canh-bang-ban-linh