Việt Nam cần khoảng 167 tỷ USD trong vòng 10 năm tới

Với nhiều điểm yếu trong cơ cấu, chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho rằng Việt Nam sẽ cần nguồn lực rất lớn để đổi mới, tăng trưởng đồng đều và hội nhập trong những năm tới.

Chỉ riêng tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, Việt Nam cần khoảng 167 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để đạt được mức tăng trưởng như mong muốn. Một nửa số vốn này dự kiến được tài trợ từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và phát hành trái phiếu Chính phủ.

Ảnh minh họa

Cùng với vốn, đại diện ADB cũng cho rằng cần cải cách doanh nghiệp Nhà nước để tạo cơ hội cho đầu tư tư nhân phát triển. Hiện khu vực doanh nghiệp Nhà nước cung cấp các dịch vụ công cốt lõi như sân bay, cảng, thông tin liên lạc, năng lượng và nước, song khu vực tư nhân cũng góp tới gần 50% GDP và thu hút khoảng 1,5 triệu lao động mỗi năm.

Các nhà phân tích cho rằng, đây đều là những thách thức rất lớn với Việt Nam khi ngân sách đang chịu sức ép khá lớn khi bội chi đang ở mức vượt trần kế hoạch trước đây, còn quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được tiện bộ nào đáng kể.

Tuấn Khanh