Việt Nam cần 2 triệu doanh nghiệp

Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế”.

Việt Nam cần 2 triệu doanh nghiệp - Ảnh 1

Về việc phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ các nhà kinh tế TPHCM, cho rằng Việt Nam cần ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.

Theo ông Thành, Việt Nam hiện có trên 950.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó có khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đáng nói, số lượng doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả không nhiều, chỉ khoảng trên 30%...

Khánh Huyền