Việt Nam cam kết thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh lở mồm, long móng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-3, Hội nghị quốc tế lần thứ 14 Tiểu ban phòng, chống bệnh lở mồm, long móng (LMLM) khu vực Đông - Nam Á của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) đã khai mạc tại Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117341&sub=127&top=39