Việt Nam cam kết giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại

Tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo Cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cam kết của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia là đến năm 2030, giảm 20 đến 25% số người chết trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm; giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại. Các tổ chức phi chính phủ khuyến nghị, việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là công cụ pháp lý mạnh mẽ nhất để thực hiện cam kết nêu trên của Việt Nam.

PV