Việt Nam-Bêlarút nhất trí tăng cường hợp tác

    Gốc

    Việt Nam-Bêlarút thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học kỹ thuật và hợp tác giữa các địa phương.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216640/Default.aspx