Việt Nam Airline tăng số lượng máy bay lên 107 chiếc

    Gốc

    (Vitinfo) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay đến năm 2020, số lượng máy bay khai thác của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines) sẽ tăng từ 60 chiếc (năm 2010) lên 85 chiếc (năm 2015) và 107 chiếc (năm 2020).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/29283/default.aspx