Việt Nam 80.00 - nhìn từ bên ngoài và từ bên trong

"Việt Nam 80.00" là một lát cắt của lịch sử được kể bằng hình ảnh chân thực. Trong đó có những câu chuyện lớn lao, những câu chuyện đời thường khá đầy đủ về quá khứ, hiện tại, để rồi sau khi xem mỗi người đều tự hỏi: quá khứ là thế, hiện tại là thế, còn tương lai sẽ như thế nào?Chi tiết...