Việt Nam: 4 lợi thế "lôi cuốn" nhà đầu tư nước ngoài

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chính trị ổn định, đội ngũ lao động trẻ, có tay nghề và chính sách kinh tế mở là bốn lợi thế cạnh tranh hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài của nền kinh tế Việt Nam.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/35212/default.aspx