Việt Nam: 2,65 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 2 tháng đầu năm 2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trong năm 2008 đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ được cải thiện cả về lượng và chất, sẽ có những dự án trên 5 tỷ USD.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/TCCK/38830/default.aspx