Việt kiều đầu tiên "ngồi ghế" Hạ viện Mỹ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ông Joseph Cao ở New Orleans đã trở thành người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ hôm thứ bảy vừa rồi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/105219.cand