Việt Hương tiết lộ cát-xê thấp nhất từng nhận được

Sẵn sàng nói về khoản cát-xê thấp nhất từng nhận được nhưng với số tiền cao nhất, Việt Hương lại quyết định... bí mật.

Team 10 A.M