Viễn thông TP.HCM vượt chỉ tiêu sáng kiến cấp Tập đoàn

ICTnews - Vừa qua, Viễn thông TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Sáng tạo năm 2013.

Sáng kiến "Dụng cụ thu hồi và ra dây Dropwire quang trong thi công công trình". (Ảnh Lê Dũng)

Tính đến quý III/2013, Viễn thông TP.HCM có 289 sáng kiến đã được xét duyệt, chiếm 6%/tổng số lượng CBCNV, vượt 1% so với chỉ tiêu VNPT đề ra (chỉ tiêu của Tập đoàn là 5% /tổng số CBCNV). Tuy nhiên, đơn vị phấn đấu đạt 10%/tổng số CBCNV trong năm 2013.

Về đề tài KHCN có 6 đề tài, tăng 4 đề tài so với năm 2012, trong đó có 1 đề tài được Tập đoàn giao cho Viễn thông TP.HCM thực hiện. Hội đồng sáng kiến và khoa học công nghệ viễn thông TP.HCM đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn đều đạt kết quả tốt, đang chờ Hội đồng Tập đoàn nghiệm thu chính thức.

Về công tác áp dụng nhân rộng sáng kiến đã có 66 sáng kiến nhân rộng tại tác đơn vị, trong đó có 15 sáng kiến nhân rộng cấp Viễn thông thành phố. Nhưng công tác triển khai còn chậm và chỉ dừng lại ở phạm vị nhỏ. Đơn cử như sáng kiến: "Dụng cụ thu hồi và ra dây Dropwire quang trong thi công công trình” - Công ty Điện thoại Tây của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Vinh, Trương Văn Lăng, Phạm Trung Dũng được Hội đồng sáng kiến tại đơn vị, Viễn thông thành phố đánh giá cao và ứng dụng rất tốt tại đơn vị. Tuy nhiên, việc nhân rộng sáng kiến mới dừng lại ở nơi sản sinh ra là chi nhánh Viễn thông Bình Chánh chứ chưa được nhân rộng ra cho các đơn vị chi nhánh viễn thông khác.

Năm nay, nhìn chung số lượng sáng kiến nhiều, gần như dàn trải đều ở các đơn vị và số lượng tham gia cao hơn năm 2012 song chưa thật sự đi vào chiều sâu. Đó là vấn đề được hội nghị quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng.

Theo ông Trần Lâm Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm ĐHTT thì để sáng kiến thật sự có đủ chất và lượng cần bổ sung những tiêu chí sau: Về lượng, hiện nay cơ chế sáng kiến không mang tính bắt buộc CBCNV, do vậy vai trò người lãnh đạo rất quan trọng, họ phải định hướng, phân chỉ tiêu cụ thể phù hợp mỗi vị trí công việc; xây dựng mức khen thưởng, đánh giá năng lực trực tiếp vào điểm cho cá nhân mang lại sáng kiến hiệu quả; Có cơ chế khen thưởng cho các lãnh đạo làm tốt phong trào sáng kiến tại đơn vị. Về chất, đầu tiên sáng kiến chất lượng là phải đạt 2 tiêu chí: mới và hiệu quả cao.

Về vấn đề nhân rộng sáng kiến, ông Trần Ngọc Sỹ - Phó chủ tịch Công đoàn VT TP.HCM cho rằng các sáng kiến đạt hiệu quả cao cần được nhân rộng, triển khai bằng văn bản cụ thể. Bên cạnh đó, vai trò của công đoàn hết sức quan trọng, luôn sát cánh cùng chuyên môn phối hợp, phân công tổ chức từng cấp, hỗ trợ đến người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Quang Liêm, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến và thẩm định đề tài KHCN Viễn thông thành phố, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Viễn thông thành phố đã nêu ý kiến chỉ đạo Công đoàn cùng chuyên môn trong công tác sáng kiến tại đơn vị. Theo đó, sáng kiến phải đáp ứng tốt hai mặt là ứng dụng và nhân rộng. Có như vậy mới đánh giá được thành quả của người lao động và là động lực để người lao động tham gia tích cực hơn. Hội đồng sáng kiến các đơn vị, các phòng ban chức năng phải bám sát các sáng kiến để hỗ trợ kịp thời. Công tác nhân rộng phải được triển khai bằng văn bản cụ thể.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Viễn thông thành phố khen thưởng 10 cá nhân đạt từ 2 sáng kiến trở lên trong đó có 1 sáng kiến đạt cấp Viễn thông thành phố và 5 tập thể về thành tích trong phong trào “Lao động sáng tạo VNPT năm 2013 của Viễn thông TP”.

U.T