Viễn Thông A đạt giải “Nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng tốt nhất”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 21/2/2009, tại TP.HCM, trong lễ trao giải VMA 2008, giải thưởng “Nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng tốt nhất” đã được trao cho công ty Viễn Thông A.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13079&chnlid=16&t=pcolarticle