Viễn Thông A đạt giải “Nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng tốt nhất”

Ngày 21/2/2009, tại TP.HCM, trong lễ trao giải VMA 2008, giải thưởng “Nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng tốt nhất” đã được trao cho công ty Viễn Thông A.