Viện sốt rét Quy Nhơn lộ diện nhiều sai phạm cần phải xử lý

Viện Sốt rét Quy Nhơn lộ diện nhiều sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị và quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất xét nghiệm.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Ảnh nguồn: Internet.

Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; Phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn.

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, đoàn thanh tra cũng chỉ ra nhiều mặt hạn chế,tồn tại cần khắc phục.

Nhiều sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị...

Theo đó, Thanh tra chính phủ đã chỉ rõ qua công tác kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm năm 2014, 2015 tại một số gói thầu đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số sai phạm còn tồn tại trong công tác đấu thầu.

Cụ thể, trong quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, hợp đồng ký với đơn vị trúng thầu đối gói thầu mua hóa chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh năm 2014 (gói số 2, cung cấp hóa chất phun tồn lưu, với giá kế hoạch gần 2,9 tỷ đồng) hàng hóa trúng thầu không nêu tên hãng sản xuất. Thanh tra Bộ cho rằng, điều này chưa phù hợp theo quy định “yêu cầu về hợp đồng” trong thông tư số 05/2010/TT-BKH.

Với gói thầu 04 danh mục thiết bị y tế năm 2015 (gói thầu cung cấp 4 danh mục thiết bị y tế, với giá kế hoạch là 9,8 tỷ đồng) đơn vị trúng thầu đã không thực hiện bảo lãnh thiết bị.

Đối với gói thầu cung cấp, lắp đặt âm thanh hội trường, Viện trưởng đã thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và thẩm định kết quả đầu thầu có thành viên “thư ký” ở cả 2 tổ. Việc này chưa tuân thủ theo quy định của Luật đầu thầu số 43/2013.

...quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất xét nghiệm

Cũng trong công tác kiểm tra lần này, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra tại phòng khám, khu bảo quản hóa chất Khoa xét nghiệm và Kho vật tư và kho bảo quản thuốc, vật tư hóa chất để quản lý hàng hóa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm, đã phát hiện rất nhiều lỗi sai phạm còn tồn tại như: Chưa thành lập kho bảo quản hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm.

Kho thuốc, hóa chất và vật tư, dụng cụ phòng chống sốt rét khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nằm trên trục đường Quốc lộ 19 tại xã Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định còn thiếu phương tiện bảo quản hóa chất như khu vực riêng cần bảo quản thuốc, sinh phẩm, hóa chất có yêu cầu bảo quản theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra tại Trung tâm Phòng, chống sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng tỉnh Gia Lai đoàn phát hiện kho thuốc thiếu phương tiện bảo quản như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, nhiệt kế, ẩm kế.

Ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện biên bản kiểm kê cuối năm của Viện không ghi hạn dùng của hàng hóa.

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh

Với những sai phạm và hạn chế nêu trên, Chánh thanh tra kiến nghị Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế( Bộ Y tế) đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Viện thực hiện công tác đấu thầu theo các quy định hiện hành.

Đối với Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Viện cần xây dựng đề án quy hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức theo từng giai đoạn; chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác đấu thầu để đảm bảo tính hiệu lực của các quy định hiện hành.

Chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo quản, sử dụng, hủy hóa chất, vật tư theo đúng quy định hiện hành.

Thành lập kho bảo quản hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định. Rút kinh nghiệm trong quá trình gọi hàng hóa, kiểm nhập, xuất sử dụng và kiểm kê hàng hóa.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Viện Sốt rét chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác đấu thầu theo quy định; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót, tồn tại trên và báo cáo về Bộ Y tế.

Anh Quách