Viện Quản lý tài nguyên Mỹ khuyến nghị ngành dầu khí Colombia

  Tạp chí Petrotimes
  2 liên quanGốc

  Viện Quản lý tài nguyên Mỹ Resource Governance Institute (RGI) năm 2021 đánh giá cách 18 quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Báo cáo tóm tắt này trình bày các kết quả và khuyến nghị từ Chỉ số Quản trị Tài nguyên năm 2021 cho lĩnh vực dầu khí của Colombia.

  Với số điểm 76 trên 100, ngành dầu khí của Colombia đã được xếp vào nhóm hoạt động “tốt” của Chỉ số Quản trị Tài nguyên (RGI) năm 2021. Điểm số này cao hơn năm điểm so với RGI năm 2017 và tất cả điểm số cho các phần cấu thành của chỉ số đều tốt hoặc trong phạm vi cao hơn là “đạt yêu cầu”.

  Thông điệp chính mà RGI muốn đưa ra để cải thiện các chỉ số quản lý ngành dầu khí của Colombia là:

  Quản lý doanh thu dầu khí của Colombia nhận được số điểm cao nhất trong số các quốc gia mà RGI nghiên cứu năm 2021 và nhận được 83 điểm, nhờ tính minh bạch trong quản lý tiền bản quyền. Tuy nhiên, RGI cho rằng, việc công bố thông tin từ doanh nghiệp nhà nước và thông tin về giấy phép môi trường cần được cải thiện.
  Những lợi ích lớn nhất đã được báo cáo trong quản lý các tác động địa phương. Điểm số này đã tăng từ 36 điểm trong RGI 2017 lên 79 trong phiên bản mới, nhờ những cải tiến trong các quy định về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giảm thiểu. Những điểm yếu vẫn còn trong cả các quy định và sự tuân thủ thực tế xung quanh việc cải tạo đất, đóng cửa dự án, đền bù và tái định cư.
  Công tác quản lý cấp phép đã đạt được những tiến bộ quan trọng, góp phần mang lại kết quả tích cực trong các đợt cấp phép gần đây.
  Theo đánh giá của RGI thì Colombia không đạt được tiến bộ nào về tính minh bạch trong các khoản thanh toán của các công ty khai thác đối với Chính phủ hoặc đối với các công ty có quyền lợi, mặc dù cả hai đều là cam kết dưới tư cách thành viên của Colombia trong Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai thác (EITI).

  Với tầm quan trọng của việc khai thác dầu khí như một nguồn thu thuế và xuất khẩu, RGI đưa ra các khuyến nghị sau để cải thiện quản trị của ngành dầu khí của Colombia:

  Quốc hội Cộng hòa Colombia nên thông qua luật yêu cầu tiết lộ thông tin về quyền sở hữu và các khoản thanh toán cho nhà nước của tất cả các công ty khai thác. Cả hai yếu tố này đều là các yêu cầu theo tiêu chuẩn EITI mà Colombia là thành viên.
  Cơ quan cấp phép môi trường quốc gia cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin trực tuyến các nghiên cứu tác động môi trường và kế hoạch giảm thiểu tác động môi trường và sử dụng năng lực của nền tảng VITAL để cho phép truy cập trực tuyến vào các đánh giá tác động môi trường, kế hoạch giảm thiểu và những thứ khác, nhằm đảm bảo thông tin hiệu quả việc cấp phép môi trường.
  Ecopetrol nên tiết lộ các thủ tục và kết quả bán dầu thô, đồng thời công bố thông tin tách biệt về chi tiêu xã hội như một phần của Chương trình Phát triển Cộng đồng của mình.
  Bộ Kho bạc cần công bố báo cáo hàng năm của Quỹ Tiết kiệm và Bình ổn quỹ. Mặc dù khung pháp lý cho quỹ tài sản có chủ quyền không quy định điều này, nhưng việc xuất bản báo cáo hàng năm về các khoản tiền gửi và rút tiền, cũng như mô tả chi tiết về các khoản đầu tư và lợi tức của chúng, là cách tốt nhất.
  Thứ trưởng Bộ Năng lượng nên cung cấp thêm thông tin về các kế hoạch và chiến lược của Ecopetrol để thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là về các khoản đầu tư trong tương lai vào thăm dò và phát triển, cũng như mức giá hòa vốn dự kiến của công ty, xem xét rủi ro tài chính lớn hơn trong tương lai nhu cầu dầu suy giảm.

  Elena

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vien-quan-ly-tai-nguyen-my-khuyen-nghi-nganh-dau-khi-colombia-633901.html