Viện phí và giá xăng đẩy CPI tháng 10 tăng

Theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 tăng 0,83% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 tăng 4 % so với tháng 12/2015 và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm nay, CPI đã tăng 2,27% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Viện phí và giá xăng đẩy CPI tháng 10 tăng - Ảnh 1

Diễn biến CPI 12 tháng qua. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tăng mạnh nhất trong các nhóm hàng tính vào CPI tháng này là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với 10,07%. Nguyên nhân do trong tháng có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Việc điều chỉnh này tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,5%.

Tăng thứ 2 là nhóm giao thông với 2,02%, do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 05/10 và 20/10, tác động làm CPI chung tăng 0,17%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Giáo dục tăng 0,61%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,67%. nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%.

Có 2 nhóm hàng giảm là bưu chính viễn thông giảm 0,12%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2016 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,86% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Diệu Trang