Viện nghiên cứu và trường đại học: Gần nhà, xa ngõ...

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hiển nhiên, hệ thống các viện nghiên cứu (VNC) và trường đại học (ĐH) trên cả nước là những "cỗ máy cái" để phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ (KHCN) cho đất nước. Tuy nhiên, mô hình chung là trường ĐH và VNC lớn hầu như hoạt động độc lập với nhau như hiện nay liệu có phải là giải pháp khả thi nhất...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/192718