“Viên kim cương thô đang được mài giũa”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo đánh giá của ông Geok Leng Loo – Giám đốc nghiên cứu của Euromonitor Quốc tế: “Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam năm 2006 tiếp tục là Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM với tên gọi quen thuộc là Saigon Co.op

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/10/127607