Viện Đại học Mở Hà Nội giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica

NDĐT – Ngày 9- 10, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức giới thiệu việc ứng dụng công nghệ e-learning ba chiều vào chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica.