Viên đá cổ có hoa văn lạ

    Gốc

    Ở giữa viên đá có khe hở nên những người phát hiện đã cạy ra xem và phát hiện bề mặt bên trong hòn đá có nhiều hoa văn màu trắng (ảnh) lạ và đẹp, giống như có ai đó vẽ sẵn rồi úp 2 viên đá  lại.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/5/91902.cand