Viên chức nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi chưa bị xem xét xử lý kỷ luật

GD&TĐ - Trường hợp nào thì viên chức chưa bị xử lý kỷ luật? Tôi là giáo viên đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi thì có bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm phạm luật? – Nghiêm Thanh Quế (thanhque***@gmail.com).

Viên chức nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi chưa bị xem xét xử lý kỷ luật - Ảnh 1

* Trả lời:

Tại Điều Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức”, có nêu: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

- Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

- Đang trong thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

- Viên chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi (tức dưới 12 tháng) nên bạn chưa bị xem xét xử lý kỷ luật nếu như có vi phạm pháp luật.