Viện bảo tàng Louvre: giàu sụ nhờ kinh doanh nghệ thuật và ẩm thực

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Viện bảo tàng nổi tiếng thế giới này hiện đang hoạt động nghệ thuật theo kiểu mới: phục vụ văn hóa lẫn tiệc tùng để “làm ăn” lớn! 272 khách mời, đa phần là các nhân vật tiếng tăm, mỗi người đều trả 10.000...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080821.977