Viêm não Nhật Bản: "Bệnh mùa hè"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bệnh viêm não Nhật Bản xảy ra ở miền Bắc nhiều hơn miền Nam (miền Nam chủ yếu mắc viêm não do Enterovirus 71).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=71914