Việc và người ở Trung tâm cấp cứu Mỏ

    Gốc

    NDĐT- Họ luôn sát cánh cùng thợ mỏ trong sự nghiệp sản xuất than và tự gọi vui nghề của mình là nghề “không giống ai”, hễ thấy hiểm nguy là lao vào. Họ là những chiến sĩ của Trung tâm cấp cứu mỏ, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, bởi đối với mỗi người thợ lò, an toàn là yêu cầu số 1.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131579&sub=127&top=39