Việc tòa thì nhác, nghỉ mát thì siêng

Viện hết lý do này đến lý do khác để năm lần bảy lượt trốn trát của tòa án, song chỉ cần nửa lời của Chantelle Houghton, Jermain Defoe đã đưa ngay cô bồ mới này sang Dubai du hí.