Việc tiết giảm điện không được ảnh hưởng đến đời sống nhân dân

* Dự án Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 sẽ vận hành đầu tháng 5 tới(HNM) -Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong Thông báo số 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện cân đối điện mùa khô năm 2008 và tiến độ các dự án theo Quy hoạch điện VI.