Việc làm cho người dân tái định cư tại TPHCM - Bài 1: Thiếu ổn định

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Số liệu thống kê mới nhất cho thấy trên địa bàn TP hiện có gần 49.000 hộ dân với hàng trăm ngàn lao động buộc phải di dời tái định cư, trong số đó một bộ phận không nhỏ tái định cư ở các chung cư. Thực tế việc làm của các hộ dân này như thế nào?

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/5/150933