Việc lạ: Ít vốn, nhiều chất xám

    Gốc

    Hanoinet - Ở Hà Nội có một thanh niên mở tiệm chuyên nhổ tóc bạc, dịch vụ độc đáo này thu hút khách ngày càng đông. Đà Lạt có chàng sinh viên tổ chức đội xe ôm du lịch chở khách nước ngoài kiêm luôn hướng dẫn viên, mở trang web tiếp thị du khách ngoại quốc.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=83503