Việc “cán bộ thuê lâm tặc phá rừng phòng hộ Phú Ninh” là bịa đặt

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Các cơ quan chức năng thu gom gỗ rừng trồng bị ngã đổ tại các tiểu khu 583, 584 của rừng phòng hộ Phú Ninh (Quảng Nam), nhằm mục đích vệ sinh, PCCC rừng, tránh trở ngại giao thông và tận thu cho ngân sách Nhà nước nhưng lại bị hiểu nhầm…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/94097.cand