Video ý tưởng iPhone 8 không viền, màn hình cong, nút home dưới kính

Bản thiết kế iPhone 8 không viền, màn hình cong, nút home dưới kính khả thi nhất từ một người dùng Reddit mà Apple có thể tham khảo cho thế hệ iPhone 2017.