Video hiện trường máy bay rơi của ủy ban tìm kiếm cứu nạn

Hiện binh chủng phòng không không quân, bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, và các đơn vị có trách nhiệm đang tập trung khắc phục hậu quả, cứu chữa người bị thương.