[Video] Đẩy nhanh dự án đưa điện lưới Quốc gia ra đảo Lý Sơn

Tiếp tục triển khai Dự án đưa điện Quốc gia ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm, ngày 26/8, Liên danh nhà thầu PRISMAN-Thái Dương đã bắt đầu đưa cáp ngầm xuống biển và kéo vào bờ để đấu nối với trạm điện tại bờ biển thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn diễn ra an toàn.

Để đối nối cáp ngầm vào bờ, các đơn vị thi công đã huy động hơn 120 chuyên gia, kỹ sư, công nhân và thiết bị chuyên dụng thi công.

Dự kiến, sau khi hoàn tất đấu nối cáp tại trạm tiếp bờ khu vực biển xã Bình hải, huyện Bình Sơn, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tiến hành rải cáp xuyên biển ra huyện đảo Lý Sơn. Công tác rải cáp xuyên biển sẽ thực hiện khoảng 25 ngày.