Video clip Cười: Quá trớn

24H.COM.VN - Trêu đùa cũng phải một vừa hai phải thôi chứ? Trêu thế này ai mà chịu được? Hãy đợi đấy, tớ đưa lên "Cười suốt 24H" cho mọi người biết.