Video bé gái 1 tuổi đọc vanh vách tên nhật vật game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đoạn phim được trang Gizmodo coi là dễ thương nhất năm 2008.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/12/3B9AECD4