Victoria Hotels & Resorts bảo tồn các di tích tham quan và thắng cảnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Qua các tour & những chuyến du lịch lữ hành độc đáo, không chỉ để khám phá cuộc sống của người dân địa phương mà còn chia sẻ với họ những khoảnh khắc khó quên, Victoria Hotels & Resorts đã tham dự việc bảo tồn các di tích tham quan và thắng cảnh Việt Nam

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=114890