Vicostone lên kế hoạch đạt 311 tỷ đồng lãi ròng, tăng trưởng 19%

(NDH) Tại ĐHCĐ thường niên tới, Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch 2015, phương án phát hành cổ phiếu ESOP và thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Phenikaa của ông Hồ Xuân Năng.

CTCP Vicostone (mã VCS- HNX) vừa công bố các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận dự kiến đều tăng trưởng so với năm 2014.

Cụ thể, VCS đặt mục tiêu sẽ thu về 2.674 tỷ đồng doanh thu và 311 tỷ đồng lợi nhuận. Các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được trinh cổ đông tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức sắp tới vào ngày 24/3/2015 tại Trụ sở chính của VCS, Khu Công nghệ cao Hòa lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Năm 2014, kết quả kinh doanh của Vicostone tăng trưởng mạnh và vượt kế hoạch đầu năm đề ra với 2.107 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với năm 2013 và 212 tỷ đồng lãi ròng, gấp 3 lần con số cùng kỳ. Lợi nhuận của Vicostone đã hoàn thành gấp 3 lần kế hoạch công ty đề ra.

Xem thêm: VCS: Lãi trước thuế hơn 261 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch

Trong năm, công ty đã mua vào gần 10,6 triệu cổ phiếu quỹ từ 9/9 đến 24/9/2015 . Theo mức giá bình quân 34.800 đồng/ cổ phiếu, VCS đã chi ra gần 369 tỷ đồng để mua lại số cổ phần trên.

Năm 2014 cũng là năm đánh dấu sự thay đổi của công ty thông qua việc tái cấu trúc khi CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) rót vốn, mua lại 58% cổ phần của Vicostone từ nhóm cổ đông ngoại lâu năm. Phenikaa cũng đã hoàn tất mua lại Style Stone, công ty con của Vicostone. Sau tái cấu trúc, tập đoàn được vận hành theo mô hình công ty mẹ - con.

Với việc Phenikaa ký hợp đồng độc quyền với Breton trong thời hạn 06 năm, áp lực với các doanh nghiệp nội lên hai công ty này sẽ giảm. Công ty cũng cho biết, Công ty mẹ Phenikaa và các công ty con (trong đó có Vicostone) sẽ không có mâu thuẫn lợi ích.

Như đã đưa tin trước đó , sau khi Phenikaa thâu tóm trên 50% cổ phần của Vicostone, Chủ tịch Hồ Xuân Năng của Vicostone đã nhận chuyển nhượng 90% cổ phần Phenikaa theo đề xuất của nhóm cổ đông Phượng Hoàng Xanh A&A và được sự thông qua của HĐQT.

Tại ĐHCĐ thường niên tới, VCS cũng sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua giao dịch này. Cũng phải lưu ý rằng, với việc sở hữu 90% cổ phần của công ty mẹ, số cổ phần trực tiếp và gián tiếp nắm giữ của ông Năng tại Vicostone đã chiếm hơn 50% vốn điều lệ.

Ngoài ra, công ty cũng xin ý kiến cổ đông phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động với tổng số cổ phần phát hành là 2,12 triệu cổ phần. Kế hoạch phát hành cho CBCNV trước đó đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2014 nhưng công ty chưa thực hiện.

Về việc chi trả cổ tức, năm 2014 và đầu năm 2015, Vicostone đã trích tạm ứng cổ tức 2 lần với tỷ lệ tổng cộng 25% - tương đương mức chi hơn 110 tỷ đồng - trong đó 20% là tạm ứng cổ tức năm 2014.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm tới, VCS xin được Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2015 và việc quyết toán cổ tức năm 2015 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thanh Thủy