VIC: Thay đổi 'dàn' lãnh đạo chủ chốt

(NDHMoney) VIC công bố thông tin về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty quyết định tiếp tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Khương và bà Hoàng Bạch Dương tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Đồng thời bổ nhiệm thêm các Phó Tổng Giám đốc: Bà Mai Thu Thủy, ông Đặng Thanh Thủy, ông Trần Anh Tuấn.

Hội đồng Quản trị VIC đồng thời miễn nhiệm bà Nguyễn Diệu Linh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần.