VIC: Một cổ đông nhận chuyển nhượng hơn 13 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của các đối tượng có liên quan đến cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vincom (VIC-HOSE).

Theo đó, Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư may mắn, tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn của VIC, đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 12.981.942 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển sinh thái (do sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển sinh thái). Phương thức giao dịch: không thực hiện qua sàn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/2 đến 14/4/2011. Cũng với phương thức và thời gian giao dịch như trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển sinh thái nhận chuyển nhượng 5 cổ phiếu từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An, 271.234 cổ phiếu từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp và Đầu tư Hà Nội do các công ty này cũng sáp nhập vào Đầu tư và Phát triển sinh thái. Sau giao dịch, Đầu tư và Phát triển sinh thái nắm giữ 24.606.242 cổ phiếu, chiếm 6,45% vốn điều lệ của VIC. Được biết, Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư may mắn là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam - cổ đông lớn của VIC - nắm giữ 43% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng nắm giữ 24,64% vốn điều lệ của Đầu tư và Phát triển sinh thái.