VIC: Đầu tư và Phát triển Sinh Thái nhận chuyển nhượng 13.25 triệu cp

(Vietstock) - CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái, tổ chức có liên quan đến CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn CTCP Vincom (HOSE: VIC) nhận chuyển quyền sở hữu tổng cộng 13,253,181 cổ phiếu từ 3 công ty sáp nhập.

Cụ thể, Đầu tư và Phát triển Sinh Thái nhận chuyển quyền sở hữu từ CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An 5 cổ phiếu; từ CTCP Dịch vụ Tổng hợp và Đầu tư Hà Nội với số lượng 271,234 cổ phiếu và từ CTCP Nhóm Đầu tư May Mắn với 12,981,942 đơn vị. Sau khi nhận chuyển quyền sở hữu, Đầu tư Phát triển Sinh Thái tăng số lượng nắm giữ lên 24,606,242 đơn vị; chiếm 6.45% vốn điều lệ VIC. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14/2 đến ngày 14/4. Giao dịch này nhằm mục đích công ty nhận chuyển quyền sở hữu từ CTCP Dịch vụ Tổng hợp và Đầu tư Hà Nội, CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An và CTCP Nhóm Đầu tư May Mắn do 3 công ty này sáp nhập vào CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái. Được biết, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đang nắm giữ 46,689,967 cổ phiếu, chiếm 12.24% vốn điều lệ VIC.