VIBank tạm ứng 225 tỉ đồng cổ tức cho đợt I.2007

NH Quốc tế (VIBank) ngày 13.11 cho hay, VIBank dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức đợt I năm 2007 cho tất cả các cổ đông với tổng số tiền 225 tỉ đồng, tương đương 15% tổng vốn điều lệ hiện nay (1.500 tỉ đồng).